Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Izdota zinātniskā monogrāfija par uzņēmējdarbības vides un būvniecības attīstības modeļiem Latvijā.

(publicēts 15.05.2010.)

 

Izdota zinātniskā monogrāfija: Skribans V. Uzņēmējdarbības vides un būvniecības attīstības modeļi Latvijā.- R.: RTU Izdevniecība, 2010.- 264 lpp. To ir iespējams iegādāties RTU grāmatnīcā (Kaļķu 1).   

Monogrāfijas sākums (PDF, 393 KB)