Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Teorētisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem
 
LEA forums

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana

 

Skribans V. Skribans V. Uzņēmējdarbības vides un būvniecības attīstības modeļi Latvijā
RTU Izdevniecība, 2010.- 264 lpp.
Iespējams iegādāties RTU grāmatnīcā (Kaļķu 1).
Monogrāfijas sākums (PDF, 393 KB)
Ozoliņa V., Počs R. Ozoliņa V., Počs R. Macroeconomic Modelling and Elaboration of the Macro-Econometric Model for the Latvian Economy. Scientific Monograph.
Riga, RTU Press, 2013. - 191 p.
Monogrāfijas sākums (PDF, 226 KB)