Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Teorētisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem
 
LEA forums

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" konkurss doktorantiem, maģistrantiem vai jauniem pētniekiem 2010. gadā

Konkurss 2011. gadā Konkurss 2010. gadā

Atbalstītāji - Latvijas Agrārās ekonomikas institūts, Latvijas Ekonometristu asociācija, Rietumu Banka

KONKURSA KOMISIJAS LĒMUMS

par biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija"
konkursa jaunajiem zinātniekiem 2010.gadā rezultātiem

Izvērtējot saņemtos konkursa darbus, konkursa komisija vienojās, apbalvot sekojošos autorus, piešķirot viņiem 2010. gadā balvas par veiktiem pētījumiem:

1. promocijas darbu grupā (500 Ls balvu)

Velgai Ozoliņai par darbu "LATVIJAS MAKROEKONOMETRISKĀ MODEĻA IZSTRĀDE UN IZMANTOŠANA TAUTSAIMNIECĪBAS ANALĪZĒ UN PROGNOZĒŠANĀ"
Zinātniskais vadītājs – Prof.Dr.habi.oec. Remigijs Počs

2. maģistru darbu grupā (katram 250 Ls balvu)

Veronikai Reiziņai par darbu "LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU PATĒRIŅA KONVERĢENCE EIROPAS SAVIENĪBĀ"
Zinātniskais vadītājs – Prof.Dr.oec. Daina Šķiltere

Aleksandram Tarvidam par darbu "IEGŪTĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS JOMAS IETEKME UZ BEZDARBA RISKU EIROPAS VALSTĪS"
Zinātniskais vadītājs – Prof.Dr.oec. Mihails Hazans