Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Teorētisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem
 
LEA forums

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" konkurss doktorantiem, maģistrantiem vai jauniem pētniekiem 2011. gadā

Konkurss 2011. gadā Konkurss 2010. gadā

Atbalstītāji - Latvijas Agrārās ekonomikas institūts, Latvijas Ekonometristu asociācija, Rietumu Banka

KONKURSA KOMISIJAS LĒMUMS

par biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija"
konkursa jaunajiem zinātniekiem 2011.gadā rezultātiem

Izvērtējot saņemtos konkursa darbus, konkursa komisija vienojās piešķirt 2011. gadā prēmijas par veiktiem pētījumiem:

1. promocijas darbu grupā 1. prēmiju un 500 Ls balvu

Oļegam Tkačevam par darbu „FISKĀLĀS POLITIKAS IETEKME UZ TAUTSAIMNECĪBU”
Zinātniskais vadītājs – Prof.Dr.math. Ismena Revina

2. promocijas darbu grupā 3. prēmiju un 250 Ls balvu

Aleksejam Niperam par darbu „NODOKĻU SLOGA IZMAIŅU IETEKME UZ LATVIJAS TAUTSAIMNECĪBU”
Zinātniskais vadītājs – Asoc.prof.Dr.oec. Inna Dovladbekova

3. maģistru darbu grupā 2. prēmiju un 250 Ls balvu

Jekaterīnai Mosjakinai par darbu „RIGIBOR LIKME UN TĀS PROGNOZĒŠANAS IESPĒJAS”
Zinātniskais vadītājs – Prof.Dr.math. Ismena Revina