Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Teorētisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem
 
LEA forums

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētisko semināru organizēšana

Semināra nosaukums Uzstājās Norises laiks
Par 2014.-2020. ES fondu investīcijām: Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas dokumentu sagatavošanas progress Boriss Kņigins 2014. gada 8. aprīlī
Latvijas darba tirgus funkcionēšanas ekonometriskais novērtējums Anna Zasova 2012. gada 2. aprīlī
Latvijas un Eiropas iedzīvotāju veselības modeļi Irina Možajeva 2012. gada 15. martā
Export of Financial Services Marija Lindemane 2011. gada 9. septembrī
Opportunities Presented by a Model-based Assessment of the EU Funds Programmes in New Member States Aleksandrs Dahs 2011. gada 9. septembrī
Development of Lithuania's Economy in Post-Crisis Period H. Karpavičius 2011. gada 9. septembrī
Biznesa datu intelektuālas analīzes metodes, algoritmi un to pielietojums Rita Žuka 2011. gada 28. martā
Kopulas un kapitāla pārvalde apdrošināšanas kompānijās Jekaterina Kuzmina 2011. gada 28. februārī
Kreditēšanas attīstība un tās ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums Olga Ertuganova 2010. gada 29. novembrī
Agrobiznesa ražošanas faktoru atdeves ekonometriskais novērtējums Guna Salputra 2010. gada 25. oktobrī
Preses informācijas izmantošana Latvijas monetārā sektora modelēšanai Ivars Tillers 2010. gada 27. septembrī
Fiskālās politikas modelēšana DSGE modeļa ietvaros Oļegs Tkačevs 2010. gada 17. jūlijā
Lankastera pieprasījuma modelis tirgum ar stohastisku vai asimetrisku informāciju Andrejs Jaunzems 2010. gada 20. maijā
Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums Kristīne Vītola 2010. gada 12. aprīlī
Latvijas ekonomikas attīstības prognozēšana: problēmas un iespējas Aleksejs Meļihovs 2010. gada 8. martā