Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Diskusija "Statistika un ekonometrija - saskares jomas un attīstības jautājumi"

(publicēts 18.01.2010.)

18. janvārī (Latvijas Universitātē, Raiņa bulv. 19, 121. aud.) notika Latvijas Statistiķu asociācijas un Latvijas Ekonometristu asociācijas kopīga diskusija "Statistika un ekonometrija - saskares jomas un attīstības jautājumi". Diskusiju uzsāka profesori Juris Krūmiņš un Ludmila Bandeviča. Atbildējot uz dalībnieku jautājumiem viņi izteica savus viedokļus par zinātņu nozaru un apakšnozaru saskares jomām, kvantitatīvās analīzes metožu saskares jomām, terminoloģijas problēmām, mācību grāmatu izdošanu un to publisko apspriešanu un vērtēšanu, statistikas un ekonometrijas attīstības problēmām un to risinājumiem nākotnē, kā arī iespējamiem tālākās attīstības virzieniem. Diskusijā piedalījās prof. Oļģerts Krastiņš, kā arī abu asociāciju biedri, doktoranti, maģistranti un citi ieinteresētie dalībnieki.

Prezentācija (PDF, 408 KB)