Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Valdes sastāvs un biedri

Vārds Uzvārds   Darba vieta, ieņemamais amats
Biedrības valdes priekšsēdētājs
Irina Arhipova   Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, profesore
Biedrības valdes locekļi
Astra Auziņa-Emsiņa   Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, docente
Signe Bāliņa   Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, profesore
Džineta Dimante   Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, asociētā profesore
Māra Gulbe   Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, profesore
Danute Jasjko   Ekonomikas ministrija, Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta direktores vietniece
Līga Paura   Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, asoc. profesore
Remigijs Počs   Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, profesors
Biruta Sloka   Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, profesore
Vladimirs Streļčonoks   Baltijas Starptautiskā akadēmija, profesors
Daina Šķiltere   Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, profesore
Ilmārs Šņucins   Finanšu ministrija, valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
Biedrības biedri
Ilze Balode   Ventspils Augstskola, lektore
Ludmila Bandeviča   Dr.habil.oec., Prof. (pensionāre)
Aleksandrs Dahs   LR Iekšliektu Ministrijas Informācijas centrs, Starptautiskās sadarbības daļas vecākais referents
Rita Freimane   Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, lektore
Andrejs Jaunzems   Ventspils augstskola, profesors
Oļegs Jemeļjanovs   Latvijas Banka, Starptautisko attiecību un komunikāciju pārvalde, galvenais ekonomists
Dace Kalsone   Fiskālās disciplīnas padome, sekretāre
Mārtiņš Kazāks   Swedbank, vecākais ekonomists
Evija Kopeika   Dr.oec.
Marija Lindemane   AS „Latvijas Biznesa banka”
Irina Možajeva   Latvijas Universitāte, pētniece (dr.oec.)
Ludis Neiders   LR Ekonomikas ministrija, Tautsaimniecības struktūrpolitikas departaments, Makroekonomiskās analīzes un prognožu nodaļas vadītājs
Velga Ozoliņa   Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, pētniece un docente
Līga Ramute   LLU, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Vadības sistēmu katedra, docente
Ismena Revina   Dr.math., Prof. (pensionāre)
Guna Salputra  
Valērijs Skribāns   RTU, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Starptrautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Biruta Sloka   Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, profesore
Agnese Vaivade   Latvijas Universitāte, doktorante ekonomikā
Małgorzata Wiśniewska   University of Gdansk, Professor, Head of Quality and Environmental Management Department, Faculty of Management