Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Jaunu biedru uzņemšana

Lai kļūtu par biedru, aizpildiet Iesnieguma veidlapu (DOC, 143 KB).

Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” biedra naudas apmērs noteikts 7 (septiņu) EUR apmērā, studējošiem 1 (viena) EUR apmērā.

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu. Iesniegumam nepieciešams pievienot dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae) ar sekojošām sadaļām: personas dati; izglītība; akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi; nodarbošanās; zinātniskā darbība un nozīmīgākās publikācijas.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde.

Plašākai informācijai lūdzu iepazīstieties ar biedrības statūtiem.