Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Teorētisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem
 
LEA forums

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Darba grupas

1. Zinātniski pētnieciskā partnerība (ar citu valstu līdzīgām asociācijām un zinātniskajām organizācijām, kā arī ar radniecīgām Latvijas asociācijām - Latvijas Ekonomistu asociācija, Latvijas Statistiķu asociācija u.c.).
  Darba grupas vadītājs – Signe Bāliņa
2. Redakcionālā darbība un terminoloģiju pilnveide (informatīvo biļetenu sagatavošana un izdošana, zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu koordinēšana un atbalstīšana u.c.).
  Darba grupas vadītājs – Pēteris Rivža
3. Zinātnisko rezultātu popularizēšana (teorētisko semināru organizēšana, promocijas darbos iegūto zinātniski pētniecisko rezultātu aprobācija, zinātnisko darbu konkursu rīkošana u.c.).
  Darba grupas vadītājs – Biruta Sloka