Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Tikšanās LZA Terminoloģijas komisijā

(publicēts 08.02.2010.)

2010. gada 8. februārī LZA Senāta zālē (Akadēmijas laukums 1, Rīga) notika biedrības Latvijas Ekonometristu asociācija un LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājas Valentīnas Skujiņas tikšanās, kuras laikā tika apspriesti iespējamie sadarbības virzieni. Tika uzsvērta nepieciešamība pilnveidot ekonometrijas terminoloģiju, kā arī tika apzināti iespējamie ceļi šī mērķa sasniegšanai. Tikšanās rezultātā klātesošie biedrības biedri vienojās, ka (1) biedrība izveido speciālistu grupu ekonometrijas terminoloģijas pilnveidošanai, kas sagatavo iesniegšanai LZA Terminoloģijas komisijā pilnveidojamo terminu sarakstu; (2) jānodibina kontakti ar LZA Terminoloģijas komisijas ekonomikas apakškomisiju; (3) biedrības LEA interneta vietnē jāuzsāk diskusija par aktuālāko ekonometrijas terminu sarakstu, kurus nepieciešams pilnveidot.

Protokols (PDF, 882 KB)