Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Seminārs par Latvijas ekonomikas attīstības prognozēšanu

(publicēts 08.03.2010.)

2010. gada 8. martā (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 305. aud.) plkst. 17:00-19:00 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Latvijas ekonomikas attīstības prognozēšana: problēmas un iespējas. Ar referātu uzstājas Aleksejs Meļihovs. Semināru vadīja Ismena Revina. Seminārā piedalījās 26 dalībnieki (pasniedzēji, doktoranti, maģistranti, praktiķi un citi speciālisti), kas ar profesionālo ieinteresētību diskutēja par šo problemātiku un izteica savu viedokli par to.

Prezentācija (PDF, 1,7 MB)