Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" rīcības plāns 2009.-2010. gadam

(publicēts 09.03.2010.)

 


Nr.

Darbības virzieni

Termiņš

Atbildīgie

1.

2.darba grupas locekļu tikšanās ar LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāju, LZA īsteno locekli Valentīnu Skujiņu

2010.g., janvāris

P. Rivža

2.

Informatīvo biļetenu maketa sagatavošana

2010.g., marts

P. Rivža
M. Danusēvičs
L. Neiders

3.

Informatīvā biļetena Nr. 1 elektroniskās versijas sagatavošana un tās ievadīšana biedrības mājas lapā

2010.g., decembris

P. Rivža
M. Danusēvičs

4.

Teorētisko semināru organizēšana

vismaz reize pusgadā

L. Bandeviča
S. Bāliņa
B. Sloka
P. Rivža

5.

Zinātnisko darbu (maģistra darbi, promocijas darbi) konkursu rīkošanas nolikuma izstrāde un konkursa darbu vērtēšanas komisijas izveide

2010.g., marts

B. Sloka
I. Revina
R. Počs

6.

Zinātnisko darbu konkursa izsludināšana

2010.g., aprīlis

B. Sloka
M. Danusēvičs

7.

Informācijas apmaiņa ar Latvijas radniecīgām asociācijām

2009.g., novembris-decembris

S. Bāliņa
J. Krūmiņš

8.

Informācijas ieguve par līdzīgām starptautiskajām asociācijām

2009.g., novembris-decembris

S. Bāliņa
J. Krūmiņš
I. Arhipova

9.

Izbraukuma semināra Ventspilī organizēšana

2010.g., jūlijs

B. Sloka
A. Jaunzems
I. Balode

10.

Biedru sapulces organizēšana

2010.g., novembris

L. Bandeviča