Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Seminārs par nekustamā īpašuma tirgus ietekmi uz tautsaimniecību

(publicēts 16.04.2010.)

 

2010. gada 12. aprīlī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 305. aud.) plkst. 17:00-19:00 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums. Ar referātu uzstājas Kristīne Vītola. Semināru vadīja Ismena Revina. Seminārā piedalījās 15 dalībnieki (pasniedzēji, doktoranti, maģistranti, praktiķi, studenti), kas ar profesionālo ieinteresētību diskutēja par šo problēmu dažādos tās aspektos (pirmkārt, apspriežot izmantojamā analītiskā instrumentārija praktiskās iespējas un gaidāmos rezultātus krīzes un izaugsmes posmos ekonomikas attīstībā), izteica savus viedokļus par iespējamiem risinājumiem, kā arī ieteica vēlamos zinātniskos virzienus dotā pētījuma turpināšanai.   

Prezentācija (PDF, 290 KB)