Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: "Lankastera pieprasījuma modelis tirgum ar stohastisku vai asimetrisku informāciju"

(publicēts 27.05.2010.)

2010. gada 20. maijā (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 305. aud.) plkst. 17:00-18:30 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Lankastera pieprasījuma modelis tirgum ar stohastisku vai asimetrisku informāciju. Ar referātu uzstājas Andrejs Jaunzems. Semināru vadīja Ludmila Bandeviča. Seminārā piedalījās 7 dalībnieki. Referātā bija izskatīts inovatīvs Lankastera pieprasījuma teorijas izklāsts, kā arī oriģinālas Lankastera pieprasījuma modeļa modifikācijas stohastisku preču atribūtu gadījumam un tirgiem ar determinētu asimetrisku informāciju. Vielas izklāsts bija ilustrēts ar piemēriem, kuru aprēķini tika veikti ar Microsoft Excel. Semināra dalībnieki ar profesionālo ieinteresētību diskutēja par šī modeļa piemērošanas aktualitātēm mārketinga problēmu risināšanai, izteica savus viedokļus par iespējamiem analītiskajiem risinājumiem, kā arī ieteica vēlamos zinātniskos virzienus dotā pētījuma turpināšanai un detalizācijai.

Prezentācija (PDF, 393 KB)