Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Izbraukuma teorētiskais seminārs "Fiskālās politikas modelēšana DSGE modeļa ietvaros"

(publicēts 18.08.2010.)

2010. gada 17. jūlijā Ventspils Augstskolā (Ventspilī, Inženieru ielā 101, 205. aud.) plkst. 17:00- 19:00 notika izbraukuma teorētiskais seminārs par tēmu: Fiskālās politikas modelēšana DSGE modeļa ietvaros. Ar referātu uzstājas Oļegs Tkačevs. Semināru vadīja Ludmila Bandeviča. Seminārā piedalījās 12 dalībnieki. Referātā bija izskatīti un detalizēti izskaidroti daudzi DSGE modeļu, kas balstās uz vispārējā līdzsvara teoriju, teorētiskie un pētnieciskie aspekti to praktiskās pielietošanas kontekstā: DSGE modeļu būtība, priekšrocības un veidi, to izmantošana fiskālās politikas modelēšanā, autora konstruēts modelis, tā koeficientu novērtējumi, iegūtie simulācijas rezultāti, fiskālās politikas multiplikatori, tiešo un netiešo nodokļu šoki u.c. Semināra dalībnieki ar profesionālo ieinteresētību asi diskutēja par prezentētā DSGE modeļa piemērošanas aktualitātēm un ierobežojumiem valsts fiskālās politikas izstrādes problēmu risināšanai, ievērojot ekonomikas un finanšu krīzes apstākļus un to sekas, izteica savus daudzpusīgus viedokļus par iespējamiem analītiskajiem risinājumiem, modeļa pilnveidi un tā parametru precizēšanu, kā arī ieteica vēlamos zinātniskos virzienus dotā pētījuma metodoloģiskās bāzes pilnveidošanai.

Prezentācija (PDF, 820 KB)

Semināra darba programma (PDF, 196 KB)