Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2009. gada 30. marta dibināšanas sapulce

2009. gada 30. martā plkst. 17:00-18:10 (Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas 5, 324.aud.) notika biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” dibināšanas sapulce, kurā piedalījās 21 dalībnieks.
Darba kārtībā bija izskatīti šādi jautājumi:

 1. Biedrības nosaukumu un statūtu apspriešana un apstiprināšana.
 2. Valdes, revidenta, kasiera un sekretāra vēlēšanas.
 3. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
 4. Dažādi.

1. Biedrības nosaukumu un statūtu apspriešana un apstiprināšana.
Atklāti un pēc kārtas balsojot par biedrības nosaukuma variantiem pēc piedāvātā saraksta un debatēs pievienotiem nosaukumiem, sapulce NOLEMJ:

 1. APSTIPRINĀT
  biedrības nosaukumu „Latvijas Ekonometristu asociācija” (LEA).

            (balsošanas rezultāti: PAR-21, ATTURAS-0, PRET- 0)
Atklāti apspriežot statūtu projektu, sapulce NOLEMJ:

 1. APSTIPRINĀT
  biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” statūtus.

           (balsošanas rezultāti: PAR-21, ATTURAS-0, PRET- 0)

2. Valdes, revidenta, kasiera un sekretāra vēlēšanas.
Atklāti apspriežot iespējamo valdes sastāvu, sapulce NOLEMJ:

 1. APSTIPRINĀT

biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” valdes sastāvu uz 3 gadiem (balsošanas rezultāti: PAR-17, ATTURAS-4, PRET- 0)
Atklāti apspriežot biedrības revidenta pienākumus, sapulce NOLEMJ:

 1. APSTIPRINĀT

par biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” revidentu Džinetu Dimanti uz 3 gadiem.
(balsošanas rezultāti: PAR-20, ATTURAS-1, PRET- 0)
Atklāti apspriežot biedrības kasiera pienākumus, sapulce NOLEMJ:

 1. APSTIPRINĀT

par biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” kasieri Mārtiņu Danuseviču uz 3 gadiem.
(balsošanas rezultāti: PAR-18, ATTURAS-3, PRET- 0)
Atklāti apspriežot biedrības sekretāra pienākumus, sapulce NOLEMJ:

 1. APSTIPRINĀT

par biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” sekretāru Edgaru Brēķi uz 3 gadiem.
(balsošanas rezultāti: PAR-21, ATTURAS-0, PRET- 0)
3. Valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Atklāti apspriežot biedrības statūtos noteiktos biedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus un tiesības un atklāti balsojot (atbilstoši biedrības statūtiem, tikai klātesošiem 9 valdes locekļiem), sapulce NOLEMJ:

 1. APSTIPRINĀT

par Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” valdes priekšsēdētāju prof. Ludmilu Bandeviču uz 3 gadiem.
(balsošanas rezultāti: PAR-8, ATTURAS-1, PRET- 0)

4. Dažādi.
Debatēs piedalījās K. Beņkovskis, L. Bandeviča, J. Krūmiņš, S. Bāliņa.