Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2010. gada 6. decembra biedru pilnsapulce

2010. gada 6. decembrī plkst. 17:00-18:30 (Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas 5, 305.aud.) notika biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” biedru pilnsapulce.   
Darba kārtībā bija izskatīti šādi jautājumi:

  1. Konkursa jaunajiem zinātniekiem 2010. gadā laureātu apbalvošana.
  2. Atskaite (PDF, 673 KB) par biedrības aktivitātēm 2010. gadā.
  3. Dažādi.

1. Konkursa jaunajiem zinātniekiem 2010. gadā laureātu apbalvošana.

ZIŅO:

L. Bandeviča, iepazīstina sapulces dalībniekus ar Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” konkursa jaunajiem zinātniekiem 2010. gadā konkursa komisijas 2010.gada 8.novembra lēmumu par biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” konkursa jaunajiem zinātniekiem 2010. gadā rezultātiem.
Balvas saņem:
•    promocijas darbu grupā (500 Ls balvu)
Velga Ozoliņa par darbu „Latvijas makroekonomiskā modeļa izstrāde un izmantošana tautsaimniecības analīzē un prognozēšanā”
•    maģistru darbu grupā (divas 250 Ls balvas)
Veronika Reiziņa par darbu „Latvijas iedzīvotāju patēriņa konverģence Eiropas Savienībā”
Aleksandrs Tarvids par darbu „Iegūtās augstākās izglītības jomas ietekme uz bezdarba risku Eiropas valstīs”

Atzinības raksti tiek pasniegti balvas laureātu darbu vadītājiem prof. Remigijam Počam, prof. Dainai Šķilterei un prof. Mihailam Hazanam.

2.  Atskaite par biedrības aktivitātēm 2010. gadā.

ZIŅO:

L. Bandeviča, prezentē 2010.gadā biedrības veiktās aktivitātes un sasniegumus, SVID analīzi. Aizsāk diskusiju par iespējamiem darbības virzieniem, kas būtu īpaši jāakcentē 2011.gadā: darbs pie ekonometrijas terminu vārdnīcas un biedrības atpazīstamības veicināšana.

Atklāti balsojot, sapulce NOLEMJ:

  1. APSTIPRINĀT
    Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” valdes priekšsēdētājas ziņojumu par biedrības aktivitātēm 2010.gadā. (balsošanas rezultāti: PAR- vienbalsīgi)

3. Dažādi.

Debatēs piedalījās L. Bandeviča, E. Brēķis, R. Freimane, E. Kopeika, M. Lindemane, M. Purgailis, P. Rivža, D. Šķiltere.