Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2011. gada 12. decembra LEA biedru pilnsapulce

2011. gada 12. decembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce. Tās dienas kārtībā bija iekļauti šādi jautājumi:

1. Konkursa jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā laureātu apbalvošana.
Ziņo: konkursa komisija

2. Atskaite par biedrības aktivitātēm 2011. gadā.
Ziņo: L. Bandeviča

3. Dažādi.

LEA 2011. gada pilnsapulces atskaite (PDF, 156 KB)