Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2012. gada 21. maija LEA biedru pilnsapulce

2012. gada 21. maijā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce. Tās dienas kārtībā bija iekļauti šādi jautājumi:

1. Valdes ziņojums par 28.05.2009.-28.05.2012. gg. darbības rezultātiem.
Ziņo: L. Bandeviča

2. Revidenta ievēlēšana 2012.-2015. gg.
Ziņo: E. Brēķis

3. Par izmaiņām Valdes sastāvā un tā apstiprināšana.
Ziņo: E. Brēķis

4. Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana 2012.-2015. gg.
Ziņo: E. Brēķis

5. Sekretāra ievēlēšana 2012.-2015. gg.
Ziņo: L. Bandeviča

Prezentācija (PDF, 197 KB)