Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2014. gada 11. marta LEA biedru pilnsapulce

Dienas kārtībā:

1. Biedrības LEA valdes pārskata ziņojums par 2013. g. darbības rezultātiem.
Ziņo: L. Bandeviča, I. Arhipova

2. Biedrības LEA revidentes ziņojums.
Ziņo: Dž. Dimante

3. Par biedrības LEA paredzētajām aktivitātēm 2014.gadā.
Ziņo: I. Arhipova

4. Par biedra naudas apmēru kalendāram gadam.
Ziņo: E. Brēķis

5. Debates.

6. Par izmaiņām valdes sastāvā.

7. Cits.

Prezentācija (PDF, 788 KB)