Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2015. gada 25. februāra LEA biedru pilnsapulce

Dienas kārtībā:

1. Biedrības LEA valdes pārskata ziņojums par 2014. g. darbības rezultātiem.
    Ziņo: I. Arhipova

2. Biedrības LEA revidentes ziņojums.
    Ziņo: Dž. Dimante

3. Par biedrības LEA paredzētājām aktivitātēm 2015.gadā.
Ziņo: I. Arhipova

4. Debates

5. Dažādi

Prezentācija (PDF, 1,28 MB)