Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2010. gada biedrības LEA biedru pilnsapulce

(publicēts 11.12.2010.)

2010. gada 6. decembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika Biedrības LEA biedru pilnsapulce. Tās dienas kārtībā bija iekļauti šādi jautājumi:

1. Konkursa jaunajiem zinātniekiem 2010. gadā laureātu apbalvošana.
Ziņo: konkursa komisija

2. Atskaite par biedrības (PDF, 673 KB) aktivitātēm 2010. gadā.
Ziņo: L. Bandeviča

3. Dažādi.