Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" konkurss jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā

Konkurss 2011. gadā Konkurss 2010. gadā

Atbalstītāji - Latvijas Agrārās ekonomikas institūts, Latvijas Ekonometristu asociācija, Rietumu Banka

KONKURSA NOLIKUMS

par biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" balvām doktorantiem, maģistriem un jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu matemātiskās modelēšanas, ekonometrijas un citu kvantitatīvās analīzes metožu attīstības zinātniskajos pētījumos

Apstiprināts: Valdes sēdē 2011. gada 31. martā

1. Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" (LEA) balvas - atzinības rakstus un naudas prēmijas par ieguldījumu matemātiskās modelēšanas, ekonometrijas un citu kvantitatīvās analīzes metožu attīstības zinātniskajos pētījumos - pēc konkursa darbu izvērtēšanas var piešķirt doktorantiem, maģistriem un jaunajiem zinātniekiem par promocijas darbiem un par maģistra darbiem, kas aizstāvēti 2010. vai 2011. gadā.

2. 2011. gadā balvas tiek piešķirtas par pētījumiem, kuri veicina matemātiskās modelēšanas, ekonometrijas un citu kvantitatīvās analīzes metožu attīstību aktuālo ekonomisko un vadības problēmu risināšanai, stimulē analītisko aprēķinu veikšanu ekonomikā, uzņēmējdarbībā, izglītībā un sabiedrībā, sekmē un pilnveido ekonometrijas terminoloģiju.

3. Konkursu rīko biedrība "Latvijas Ekonometristu asociācija". Darbus vērtē biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" valdes apstiprināta konkursa komisija, kurā ietilpst arī sponsoru pārstāvji.

4. Balvu kopsumma 2011. gadā ir Ls 1250 un to izmaksu finansiāli nodrošina konkursa sponsori: AS "Rietumu Banka" un Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūts.

5. Balvas tiek piešķirtas 2011. gada decembrī, atbilstoši konkursa komisijas lēmumam par biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" balvām doktorantiem, maģistriem un jaunajiem zinātniekiem.

6. Balvu pretendenti iesniedz konkursa darbu un pieteikumu biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" sekretāram Edgaram Brēķim (pasta adrese: Aspazijas bulv. 5, 332. telpa, Rīga, LV-1050; e-pasts: edgars.brekis@lu.lv) līdz 2011. gada 19. septembrim, pievienojot šādus dokumentus:

6.1. Pretendenta iesniegumu ar pieteikumu piedalīties konkursā (iesniegumā jānorāda augstskola vai zinātniskā iestāde, darba nosaukums, autora vārds, uzvārds). Iesniegums jāadresē – Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" jauno zinātnieku darbu konkursa komisijai;

6.2. Konkursa darbu izdrukātā formā un elektroniski pdf formātā;

6.3. Zinātniskā vadītāja ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un Balvas pretendenta raksturojums;

6.4. Autora dzīves un darba gājums (CURRICULUM VITAE).

7. Konkursa darbu vērtēšanas komisijas slēdzienu par labāko darbu izvirzīšanu apbalvošanai apstiprina biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" valde. Konkursa rezultāti tiek publicēti biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" mājas lapā un masu saziņas līdzekļos.

8. Konkursa uzvarētājiem balvas pasniedz biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" biedru pilnsapulcē.

9. Godalgotie darbi glabājas pie biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" sekretāra.