Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Konkurss jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā

(publicēts 04.04.2011.)

Biedrība "Latvijas Ekonometristu asociācija" (LEA) izsludina konkursu jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā. LEA balvas - atzinības rakstus un naudas prēmijas par ieguldījumu matemātiskās modelēšanas, ekonometrijas un citu kvantitatīvās analīzes metožu attīstības zinātniskajos pētījumos - pēc konkursa darbu izvērtēšanas var piešķirt doktorantiem, maģistriem un jaunajiem zinātniekiem par promocijas darbiem un par maģistra darbiem, kas aizstāvēti 2010. vai 2011. gadā.  

Konkursa nolikums