Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

 Untitled Document

Aktualitātes

Lēmums par LEA pilnsapulces sasaukšanu (publicēts 01.03.2018.)

Pamatojoties uz LEA valdes balsojumu, nolemts sasaukt kārtējo pilnsapulci.

Pagājis

Kārtējā biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija”
pilnsapulce
tiek sasaukta 2020. gada 27.februārī plkst. 17:00
Aspazijas bulv.5, 322. telpā.

Kārtējās biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” pilnsapulces dienas kārtība:
1. LEA valdes pārskata ziņojums par 2019.g. darbības rezultātiem (ziņo Irina Arhipova)
2. LEA revidentes ziņojums (ziņo Rita Freimane).
3. Par LEA paredzētājām aktivitātēm 2020.gadā (ziņo Irina Arhipova).
4. Dažādi. 

Apstiprināts biedrības LEA rīcības plāns 2018. gadam (publicēts 01.03.2018.)

Rīcības plānā paredzēti 6 darbības virzieni
2016.gada 19.februāra LEA biedru pilnsapulce (publicēts 26.02.2016.)

2016. gada 19. februārī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce
Apstiprināts biedrības LEA rīcības plāns 2016. gadam (publicēts 27.01.2016.)

Rīcības plānā 7 darbības virzieni.
2015. gada 25.februāra LEA biedru pilnsapulce (publicēts 26.02.2015.)

2015. gada 25. februārī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce.
LEA informatīvais biļetens nr. 1(5) (publicēts 26.02.2015.)

Izdots piektais biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" informatīvais biļetens.
LU 73.konferences sēde “Ekonometrisko modeļu metodoloģijas jautājumi” (publicēts 21.01.2015.)

LU 73.konferences sēde “Ekonometrisko modeļu metodoloģijas jautājumi” notiks 25.februārī, plkst. 15:00-18:00, Ekonomikas un vadības fakultāte, 322. aud., Aspazijas bulv. 5
Apstiprināts biedrības LEA rīcības plāns 2015. gadam (publicēts 21.01.2015.)

Rīcības plānā paredzēti 7 darbības virzieni
Teorētiskais seminārs: "ES Fondu finansējums un tā pieejamība" (publicēts 10.04.2014.)

2014. gada 8. aprīlī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 324. aud.) plkst. 16:05 notika teorētiskais seminārs par tēmu: ES Fondu finansējums un tā pieejamība. Ar referātu uzstājas Boriss Kņigins Finanšu ministrijas ES Fondu stratēģijas departamenta direktora vietnieks.
2014. gada 11.marta LEA biedru pilnsapulce (publicēts 24.03.2014.)

2014. gada 11. martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce.
Apstiprināts biedrības LEA rīcības plāns 2014. gadam (publicēts 15.02.2014.)

Rīcības plānā paredzēti 6 darbības virzieni
LEA informatīvais biļetens nr. 1(4) (publicēts 15.02.2014.)

Izdots ceturtais biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" informatīvais biļetens.
Izbraukuma seminārs Rīga-S.Pēterburga-Rīga (publicēts 16.10.2013.)

2013. gada 19.-21. septembrī notika izbraukuma seminārs Rīga-S.Pēterburga-Rīga (S.Pēterburgas valsts universitātes Ekonomikas fakultātē), kurā piedalījās 5 biedrības LEA biedri. No biedrības LEA ar referātiem uzstājas Signe Bāliņa, Elena Popova un Velga Ozoliņa. Meistara-klasi doktorantiem vadīja Ludmila Bandeviča.
LEA informatīvais biļetens nr. 1(3) (publicēts 21.05.2013.)

Izdots trešais biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" informatīvais biļetens.
Apstiprināts biedrības LEA rīcības plāns 2013. gadam (publicēts 24.03.2013.)

Rīcības plānā paredzēti 8 darbības virzieni.
2013. gada 18.marta LEA biedru pilnsapulce (publicēts 24.03.2013.)

2013. gada 18. martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce.
Teorētiskais seminārs: "Reālās konverģences procesa modelēšana Eiropas Savienības reģionā" (publicēts 30.01.2013.)

2013. gada 28. janvārī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: "Reālās konverģences procesa modelēšana Eiropas Savienības reģionā". Ar referātu uzstājas Oļegs Krasnopjorovs. Semināru vadīja Daina Šķiltere. Seminārā piedalījās 9 dalībnieki, tai skaitā pētnieki (pasniedzēji un doktoranti) un LR Finanšu ministrijas speciālisti.
Izbraukuma seminārs Rīga-Tartu-Valmiera-Rīga (publicēts 18.10.2012.)

2012. gada 16.-17. oktobrī notika izbraukuma seminārs Rīga-Tartu-Valmiera-Rīga. Seminārā Tartu Universitātē Ekonomikas un biznesa vadības fakultātē (Tartu) piedalījās 7 biedrības LEA biedri un 9 Tartu Universitātes pārstāvji, bet Vidzemes Augstskolā Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē (Valmiera) piedalījās 8 biedrības LEA biedri un 7 Vidzemes Augstskolas pārstāvji. No biedrības LEA ar referātiem uzstājas Agnese Līgotne un Irina Arhipova. No Tartu Universitātes ar referātiem uzstājas Kaia Philips un Helen Poltimäe. No Vidzemes Augstskolas ar referātiem uzstājas Sarmīte Rozentāle un Sarma Cakula. Semināru Tartu Universitātē vadīja Pēteris Rivža un Tiiu Paas, bet Vidzemes Augstskolā - Ludmila Bandeviča un Vija Melbārde.
Veselības sistēmas efektivitātes kritērijam jābūt vienam - vesels cilvēks (publicēts 18.10.2012.)

2012. gada 08. oktobrī Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulv. 19, Rīgā) notika zinātniski praktiskā seminārs-diskusija par tēmu: " Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība pēc 2008.gadā uzsāktajām reformām". Ar referātiem uzstājas 4 biedrības LEA un biedrības LVEA biedri. Semināru vadīja Ludmila Bandeviča, bet diskusiju - Viktors Jaksons un Jānis Vētra. Semināra-diskusijas nobeigumā uzstājas Daiga Behmane. Kopumā semināra-diskusijā piedalījās 75 dalībnieki (pētnieki, pasniedzēji, doktoranti, praktiķi un citi speciālisti).
2012. gada LEA biedru pilnsapulce (publicēts 29.05.2012.)

2012. gada 21. maijā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce.
Teorētiskais seminārs: "Latvijas darba tirgus funkcionēšanas ekonometriskais novērtējums" (publicēts 05.04.2012.)

2012. gada 02. aprīlī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: "Latvijas darba tirgus funkcionēšanas ekonometriskais novērtējums". Ar referātu uzstājas Anna Zasova. Semināru vadīja Māra Gulbe. Seminārā piedalījās 6 dalībnieki.
Teorētiskais seminārs: "Latvijas un Eiropas iedzīvotāju veselības modeļi" (publicēts 19.03.2012.)

2012. gada 15. martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: "Latvijas un Eiropas iedzīvotāju veselības modeļi ". Ar referātu uzstājas Irina Možajeva. Semināru vadīja Edgars Brēķis. Seminārā piedalījās 11 dalībnieki, tai skaitā pētnieki (pasniedzēji un doktoranti) un praktiķi (Veselības ekonomikas asociācijas biedri).
LEA informatīvais biļetens nr. 1(2) (publicēts 06.03.2012.)

Izdots otrais biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" informatīvais biļetens.
Mārtiņa Kazāka vieslekcija Latvijas Universitātē (publicēts 16.02.2012.)

2012. gada 14. februārī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika vieslekcija par tēmu: "Īss ieskats ekonomikas un ekonomikas politikas īstermiņa tendencēs pasaulē un Latvijā: 2012–2013". Ar lekciju uzstājas Mārtiņš Kazāks, PhD (Lond), Swedbank grupas galvenās ekonomistes vietnieks, galvenais ekonomists Latvijā. Lekcijā piedalījās EVF studenti, maģistranti, doktoranti, pasniedzēji un darbinieki.
Dalība Latvijas Universitātes 70. konferencē (publicēts 15.02.2012.)

2012. gada 02. februārī Latvijas Universitātes 70. konferences ietvaros Ekonomikas un vadības fakultātē notika sekcijas "Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā" sēde.
Rīcības plāns 2012. gadam (publicēts 03.02.2012.)

Rīcības plānā paredzēti 10 darbības virzieni.
2011. gada LEA biedru pilnsapulce (publicēts 14.12.2011.)

2011. gada 12. decembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce.
Konkursa jaunajiem zinātniekiem rezultāti 2011. gadā (publicēts 01.12.2011.)

LEA valde 2011. gada 30. novembrī apstiprināja konkursa komisijas vienošanos piešķirt prēmijas trim jaunajiem zinātniekiem.
Izbraukuma teorētiskais seminārs Šauļu Universitātē (publicēts 27.09.2011.)

2011. gada 9. septembrī Šauļu Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (Lietuvā) notika izbraukuma teorētiskais seminārs par trim tēmām: "Export of Financial Services", "Opportunities Presented by a Model-based Assessment of the EU Funds Programmes in New Member States" un "Development of Lithuania's Economy in Post-Crisis Period".
Konkurss jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā (publicēts 04.04.2011.)

Biedrība "Latvijas Ekonometristu asociācija" (LEA) izsludina konkursu jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā. LEA balvas - atzinības rakstus un naudas prēmijas par ieguldījumu matemātiskās modelēšanas, ekonometrijas un citu kvantitatīvās analīzes metožu attīstības zinātniskajos pētījumos - pēc konkursa darbu izvērtēšanas var piešķirt doktorantiem, maģistriem un jaunajiem zinātniekiem par promocijas darbiem un par maģistra darbiem, kas aizstāvēti 2010. vai 2011. gadā.
Teorētiskais seminārs: "Biznesa datu intelektuālas analīzes metodes, algoritmi un to pielietojums" (publicēts 31.03.2011.)

2011. gada 28. martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: "Biznesa datu intelektuālas analīzes metodes, algoritmi un to pielietojums". Ar referātu uzstājas Rita Žuka. Semināru vadīja Astra Auziņa. Seminārā piedalījās 26 dalībnieki.
Teorētiskais seminārs: "Kopulas un kapitāla pārvalde apdrošināšanas kompānijās" (publicēts 04.03.2011.)

2011. gada 28. februāri Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: "Kopulas un kapitāla pārvalde apdrošināšanas kompānijās". Ar referātu uzstājas Jekaterina Kuzmina. Semināru vadīja Ilmārs Šņucins. Seminārā piedalījās 8 dalībnieki.
LEA informatīvais biļetens nr. 1(1) (publicēts 10.02.2011.)

Izdots pirmais biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" informatīvais biļetens.
Rīcības plāns 2011. gadam (publicēts 03.02.2011.)

Rīcības plānā paredzēti 11 darbības virzieni.
2010. gada biedrības LEA biedru pilnsapulce (publicēts 11.12.2010.)

2010. gada 6. decembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika Biedrības LEA biedru pilnsapulce.
Teorētiskais seminārs: "Kreditēšanas attīstība un tās ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums" (publicēts 30.11.2010.)

2010. gada 29. novembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: " Kreditēšanas attīstība un tās ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums". Ar referātu uzstājas Olga Ertuganova. Semināru vadīja Ismena Revina. Seminārā piedalījās 23 dalībnieki.
Teorētiskais seminārs: "Agrobiznesa ražošanas faktoru atdeves ekonometriskais novērtējums" (publicēts 04.11.2010.)

2010. gada 25. oktobrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: "Agrobiznesa ražošanas faktoru atdeves ekonometriskais novērtējums". Ar referātu uzstājas Guna Salputra. Semināru vadīja Ludmila Bandeviča. Seminārā piedalījās 13 dalībnieki.
Teorētiskais seminārs: "Preses informācijas izmantošana Latvijas monetārā sektora modelēšanai" (publicēts 01.10.2010.)

2010. gada 27. septembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika teorētiskais seminārs par tēmu: " Preses informācijas izmantošana Latvijas monetārā sektora modelēšanai". Ar referātu uzstājas Ivars Tillers. Semināru vadīja Edgars Brēķis. Seminārā piedalījās 13 dalībnieki.
Pārējās aktualitātes arhīvā